Kampvoorwaarden

Algemene voorwaarden deelname ponykamp • Deelname is pas definitief na ontvangst van het inschrijvingsformulier en het volledige bedrag op rekeningnummer van “De Poltahoeve” BE57 0639 8170 7935 met duidelijke vermelding van naam kind.
 • Bij elk kamp is er een maximum aantal deelnemers. Aan de hand van de betalingsdatum wordt een deelnemerslijst opgemaakt. Indien het maximumaantal bereikt is, zal u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht worden en het volledige bedrag teruggestort krijgen.


 • Indien een aanmelding om welke andere reden dan ook door de deelnemer wordt geannuleerd, is de deelnemer de volgende annuleringskosten verschuldigd:

            Bij annulering tot vier weken voor het kamp vragen wij 25% van het kampgeld.
            Bij annulering vanaf vier weken tot twee weken voor het kamp vragen wij 50% van het kampgeld.
            Bij annulering vanaf twee weken voor het kamp vragen wij 75% van het kampgeld.


 • Als de deelnemer vroegtijdig het kamp verlaat, kan De Poltahoeve geen geld retourneren.


 • Iedereen die wenst deel te nemen aan een kamp, gaat akkoord met de huisregels van  De Poltahoeve.


 • De Poltahoeve is niet aansprakelijk voor de gevolgen van diefstal, het zoekraken en/of vuil worden van eigendommen van de deelnemer.


 • Bij deze vragen wij dan ook met aandrang geen waardevolle spullen mee te brengen. Enkel in een weekkamp kan een gsm in bewaring genomen worden.


 • Beschadigingen aan de accommodatie dienen door de deelnemer vergoed te worden.


 • De lesgever is ten opzichte van de deelnemer niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de deelnemer van veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen en instructies door of namens de lesgever.


 • Graag vragen wij met aandrang via het inschrijvingsformulier bijzonderheden van de deelnemer te melden. Bij bijzonderheden moet u denken aan: medische bijzonderheden en medicijnen, eet- en slaapgewoontes, een geloofsovertuiging welke bepaalde gebruiken met zich meeneemt waar de medewerkers van De Poltahoeve rekening mee moeten houden.


 • Bij een dagkamp worden de kinderen verwacht om 9u. en worden opgehaald om 16:30u. Er kan voor opvang gezorgd worden dit één uur voor en na de kampuren. Hiervoor rekenen wij één euro per kwartier. Dit moet minstens één week voor aanvang van het kamp gemeld en betaald worden. Wij rekenen 1 euro per begonnen kwartier.


 • Zij brengen een aanpassende broek (geen jeans), aangepaste schoenen met een hakje (laarzen of bottines) en een toque mee. Een toque kan eventueel geleend worden.


 • Bij dringende gevallen kan u steeds Evelyne bereiken op volgend telefoonnummer: 0486/33.25.42.


 • Wij verwachten geen publiek of bezoek tijdens de kampen, jullie zijn steeds welkom tijdens de wekelijkse lessen om een kijkje te nemen naar jullie zoon of dochter.